Autonomie

Verbondenheid

Luisteren met mijn hoofd en met mijn hart

Wie ik ben

Ik ben Hanneke de Jong, geboren in oktober 1957.

Opgegroeid in een streng gelovig milieu, waarbinnen ik mij uit liefde voor mijn ouders aanpaste, ontstond al jong de behoefte aan ruimte, aan zelf ontdekken en meemaken. Kortom, midden in het leven staan.

Ik leerde veel binnen studies, opleidingen en werk. In beweging zijn, mezelf ontwikkelen en leren waren (en zijn) belangrijke drijfveren voor mij.

Aan het leven heb ik ook geleerd: binnen vriendschappen en de liefdesrelatie, dus in contact met de ander. Ik weet hoe het is om lief te hebben en geliefd te worden, erbij te mogen horen, buitengesloten te worden, verraden te worden, te vergeven, om ziek te worden en gezondheid te vieren.

Ik heb in de gezondheidszorg gewerkt als verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, co-therapeut en manager.  Binnen het bedrijfsleven als accountmanager. Als docent verpleegkunde gaf ik, naast les, ook begeleiding aan studenten. Ik startte vervolgens met werk als trainer, coach/counselor en supervisor.

Zelfstandig

In 1998 startte ik met AanZ, bureau voor coaching, training en advies. AanZ stond voor aanzet voor iets nieuws, groei en verandering. AanZ stond ook voor: regie in handen nemen.  Bijna 20 jaar begeleidde ik professionals in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit deed ik met veel plezier, toewijding en enthousiasme. Ik begeleidde intervisiegroepen en gaf trainingen; in het bedrijfsleven, zorg en welzijn. Ik heb geparticipeerd binnen diverse ontwikkelingstrajecten en leiderschapstrajecten.

"Plezier, toewijding en enthousiasme"

En dan....

Geleidelijk stroomde het niet meer in mijzelf met AanZ. Alsof er een verstopping zat. Het vuurtje brandde minder hard, hoe ik mijn best ook deed.  In 2013 besloot ik om weer in de zorg te gaan werken: in de psychiatrie, in de thuiszorg en in de 24 uurs palliatieve terminale thuiszorg. Een zware en een rijke periode.

Een aantal jaren volgden. Kenmerkend voor die tijd was de stilte. Die zocht ik veel. Ik was in de “woestijn”. Het netwerken wat ik altijd met plezier en inzet deed, lukte me gewoonweg niet.

Langzaamaan begon een nieuw vuur in mij te branden. Voor het begeleiden van mensen. De woorden van Dag Hammarskjöld zijn voor mij belangrijk geweest.

Persoonlijke Begeleiding Hanneke de Jong.

Na een stille periode nieuw vuur

Achtergrond-Opleiding

Mijn kijk op begeleiding is gebaseerd op de Positieve Psychologie; werken vanuit je talenten en versterken van je mogelijkheden.

Ook kijk ik vanuit de ACT; de Acceptance Commitment Therapy. Ik maak gebruik van technieken uit de  Transactionele Analyse en Voice Dialogue.

Ik volgde vele trainingen en workshops: Strategisch Coachen, Voice Dialogue, Focussing, Lichaamsdiagnostiek, Storytelling, Zijnsoriëntatie, werken met Metaforen, Acceptance Commitment Therapy.

Verder volgde ik:

Vrije Academie (2 jaar holistische beeldende kunst en kunstzinnig hulpverlenen)

Post HBO Opleiding loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

HBO Supervisoren Opleiding:  opleiden, supervisie en deskundigheidsbevordering.

HBO Leraren Opleiding Verpleegkunde.

Opleiding voor Transactionele Analyse (Stichting Algemeen Nederlands Instituut voor TA).

Opleiding tot Groepsverpleegkundige,  Psychiatrisch Verpleegkundige en Algemeen Verpleegkundige.

Zelfkennis en zelfreflectie is een voorwaarde om een ander te kunnen begeleiden

Nog iets over mij

Gelukkig word ik van wandelen in de natuur met hond Bram en van dansen. Ik houd van schilderen en van reizen.

Bovenal houd ik van mijn man Harry. En van het contact met familie, vrienden en van onze 3 klein-meisjes-kinderen.