Persoonlijke Begeleiding

Coaching | Counseling | Supervisie |Teamcoaching

“Is het leven maakbaar?”

Ik denk het niet.

Hooguit een klein beetje.

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen levensweg, met alles wat zich hierin aandient, dat is een keuze.

Een levenshouding.

Wát ons overkomt op onze levensweg, daar hebben we in essentie niet zo veel over te zeggen. Hóe hiermee om te gaan: daar is – voor een deel – regie op te nemen, vanuit die levenshouding.

We hebben vaak hoge verwachtingen van onszelf en van ons leven. Als deze verwachtingen niet uitkomen, om welke reden ook, is er veelal teleurstelling.

Er gaat een zuigkracht uit van onze omgeving, van de maatschappij: we moeten plezier hebben in ons leven, we moeten onze talenten verder ontwikkelen en het liefst – ja, graag! succesvol zijn, we moeten positief denken, in 5 stappen je doelen verwezenlijken, fit en veerkrachtig zijn (al vind ik dat laatste wel erg fijn).

Als jouw levensweg tegenvalt, als je leven je tegenzit om welke reden dan ook, wat dan? Hoe houd je dan jouw schip varend?

Als je vastloopt met je team, of in je team, hoe kun je dan je werkplezier herwinnen?

Met deze vragen  kun je terecht bij mij. Ik ben deskundig op het terrein van Persoonlijke Begeleiding.

Mijn innerlijk vuur brandt voor het begeleiden van mensen.  Daar kan ik zijn, bij zijn, voor bemoediging en perspectief; “een hand op je schouder”.

Mijn logo laat een spiraal zien. Voor mij staat de spiraal voor: naar binnen  gaan en weer naar buiten kunnen gaan. Ik ga naar mijn binnenwereld om met mezelf te zijn en om mezelf op te laden. En ik ga naar mijn buitenwereld om in contact met anderen te zijn. Een continue beweging.

Woorden die passen bij mijn manier van begeleiden zijn: zorgvuldig luisteren en doorvragen, veiligheid en humor, rust bieden, gevoeligheid, verlichting brengen, verbinden, spiegelen en uitdagen, diepgang, stimuleren, inspireren, prikkelen.

Afstand nemen van je eigen situatie en met wat meer lichtheid en mededogen naar jezelf kijken.

Wanneer Persoonlijke Begeleiding

Individueel

Misschien draag je een geheim met je mee, dat je zwaar valt.

Misschien heb je een beperking. Een handicap, die misschien niet zichtbaar is, maar voor jou voelbaar, iedere dag. En heb je behoefte aan bemoediging en perspectief.

Je kunt gepest zijn in je leven. En draag je kindpijn bij je.

Misschien heb je liefdesverdriet. Dat kan zo zeer doen.

Het kan zijn dat je je leven anders wilt inrichten na een verlies van een dierbaar iemand aan het leven of aan de dood en heb je geen idee waar te beginnen.

Verlies van gezondheid kan je leven op de kop zetten. Als je bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met kanker; zelf of in je omgeving.

Misschien voel je je ellendig omdat je ontslagen bent. Of moet je weten waar je over 5 jaar bent binnen het werk en heb je géén idee.

Misschien worstel je met geloofsvragen, met levensvragen.

Tijdens een oriënterend gesprek kijken we samen naar wat voor jou belangrijk is op dat moment.

Vertellen helpt. Erkenning van jouw verhaal.

Teams

Misschien denk je als leidinggevende:  ‘Hoe moet ik in vredesnaam verder met dit team?’

Of ga je met een knoop in je maag naar een werkoverleg.

Het kan zijn dat je je mening niet meer durft te geven in je team, omdat je bang bent om aangevallen te worden.

Je trekt je misschien terug, omdat je je niet veilig voelt binnen je team.

Karakters kunnen gaan botsen. Verschillen kunnen steeds meer uitvergroot worden.

Je merkt dat er verwijten zijn naar elkaar. Vergaderingen kunnen gespannen verlopen.

Er kan geroddeld worden over elkaar.

Ik maak mee dat teams, bij gebrek aan waardering van elkaar en van de leidinggevende/organisatie,  terechtkomen in een negatieve spiraal. Men lijkt dan alleen via negatieve aandacht en onuitgesproken irritaties met elkaar te kunnen communiceren.

Als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onder de tafel etteren.

Passief gedrag kan het gevolg zijn.  Je werkplezier dreigt te verdwijnen.

Ik kan als teamcoach worden ingezet, wanneer je merkt dat de conflicten te groot zijn geworden, zo groot dat het niet meer lukt om hierover als team een gesprek te voeren.

In Werkwijze vertel ik over mijn aanpak.

“Wat een talent heb jij zeg, je wist precies de juiste analyses te maken en sloot naadloos aan bij een ieder!”

Teamleider